Området mellan Henriksdals trafikplats och Finnboda ska bebyggas

HENRIKSDALSBERGET / HENRIKSBORG / FINNBODA | Många grannar har hört av sig om att Kvarnholmsvägen ska snyggas till. Dessa förslag ligger helt rätt i tiden. Nu har nämligen Nacka kommunstyrelse antagit startpromemorian för Henriksdal.

Som utmaningar anförs:

 • Ny entré till området
 • Topografiska förutsättningar
 • Fragmenterat område med starka barriärer
 • Ny bebyggelsestruktur med stads kvalitéer
 • Ny bebyggelse med hänsyn till natur-, rekreation och kulturvärden.
 • Samordning med befintliga planer och ny infrastruktur.
 • Trafikbuller
Trist infart på Kvarnholmsvägen
Trist infart på Kvarnholmsvägen

Nacka kommun äger mycket mark i området som borde vara en bra ekonomisk förutsättning. Nu får vi hoppas

 • att man utvecklar en genomtänkt plan på samma sätt som Stockholm stad i Henriksdalshamnen och inte ”sovstäder” som Finnboda och Saltsjöqvarn, där det saknas exempelvis butiker. I startpromemorian pratas om ”privata aktörer som vill utveckla sina fastigheter” men som inte borde styra stadsplaneringen;
 • att natur inte får ryka för betong. I Saltsjöqvarn och Finnboda fanns till största del bara industrimark. Men skogen runt Henriksborg och Henriksdalsberget är en grön lunga för området.
 • att man inkluderar hållbara trafiklösningar och inte bara bilvägar och omoderna busslinjer som 402 och 53; Faran är stor att man istället satsatar på en ännu maffigare Kvarnholmsvägen för all biltrafik som kommer att gena från Danvikstull till Forum Nacka via planerade Kvarnholmsbron.

Privata aktörers önskelista

Privata fastighetsägare har redan gjort sina egna planer för hur de vill använda marken i Henriksdal:

 • DanvikCenter: Fastighetsägaren vill utöka med äldreboende, förskola och större livsmedelsbutik;
 • Parkeringshuset på Kvarnholmsvägen: Fastighetsägaren vill riva och bygga bostäder istället:
 • Västra Finnbodavägen: Korsningen vid Hästholmsvägen skulle kunna utvecklas till ett torg. Dessutom vill Henriksborgs ägare bygga ett högt hus som landmärke.

Andra frågor

Promemorian tar också upp andra frågor som måste lösas exempelvis:

 • Fornlämningar: Innan man börjar exploatera området måste man bestämma sig vad som kommer att hända med fornlämningarna i området – spåren efter vikingaborgen på Henriksdalsberget, Danvikens kyrkogård och Henriksdals gårdstomt;
 • Skolor: Det finns sedan tidigare en förfrågan att bygga ut Vilans skola;
 • Kommersiell service: Service i området är begränsat och det saknas större livsmedelsbutik;
 • Återvinning: Saltsjöqvarn / Henriksborg har ingen återvinningsstation men enligt Naturvårdsverket ska avståndet till närmaste inte överstiga 400 meter;

>> Klicka här för att läsa planprogrammet 

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

2 reaktioner till “Området mellan Henriksdals trafikplats och Finnboda ska bebyggas”

 1. Ja en större livsmedelsbutik saknas väldigt mycket i närheten av Saltsjöqvarn!

 2. En större livsmedelsbutik/hall samt annan kommersiell service vore önskvärt i området mellan Henriksdals trafikplats och Finnboda. Detta är något som vi boende i området väldigt mycket saknar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: