Liberalerna föreslår bättre gångförbindelse i Finnbergstunneln

Idag är det förbjudet för gående att använda Finnbergstunneln mellan Finnboda / Gäddviken och Kvarnholmen i Nacka. Gående är istället hänvisade till längre vägen via Kvarnholmsvägen.

Liberalerna föreslår därför att korta ner vägen för gående genom att tillåta gående i östra tunnelröret samt att anlägga en säker gångförbindelse till den gångbanan på bägge sidor av Finnbergstunneln. Läs mer om Liberalernas förslag.

Mynningen till Finnbergstunneln mellan Finnboda och Kvarnholmen - Västra Sicklaön

Finnbergstunnelns mynning vid Finnboda

 

Kommentera