250 lägenheter och förskola ska byggas på Finnberget

Karta visar hur Finnberget, Gäddviken och Trolldalen ska bebyggas enligt Nacka kommuns planer.

I enlighet med Nacka kommuns nya översiktsplan för Västra Sicklaön som avser att inga natur- och rekreationsområden på Kvarnholmen, Finnboda, Henriksdal och Saltsjöqvarn är värda att bevara, kommer nu ännu ett förslag att bygga bostäder i naturmark.

Den här gången gäller det naturmarken i bergsbranten mellan Finnboda, Finnberget och Kvarnholmsvägen som är rött markerad i kartan nedanför.

På kartan syns även kommunens planer att bygga c:a 500 lägenheter och två bilvägar i skogen i Trolldalen, Vasakronans plan att ersätta Operans och Dramatens ateljéer med 500 lägenheter och Genovas planer att bygga 150 lägenheter där LAN-huset står idag.

Karta visar hur Finnberget, Gäddviken och Trolldalen ska bebyggas enligt Nacka kommuns planer.
Karta visar hur Finnberget, Gäddviken och Trolldalen ska bebyggas enligt Nacka kommuns planer.

BYGGNADERNA

Byggnaderna föreslås uppföras i ca 7-10 våningar, av vilka ett antal utgörs
av suterrängvåningar. Utöver bostäder föreslås även en förskola med 10 avdelningar samt att delar av naturmarken bevaras och tillgängliggörs.

Naturmarken föreslås kompletteras med nya rekreativa funktioner såsom utsiktsplatser och naturlek. Läs mer om förslaget.

Värdefulla grönytor & riksintressen

I den utvecklade strukturplanen för Nacka från november 2016 är området utpekat som en ”grönyta av betydelse” men i Nacka kommuns nya översiktsplan ska det bli tät stad på hela Västra Sicklaön.

Området berörs av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar farledsmiljön in till Stockholm samt riksintresse för kust och skärgård. Området kan också komma att beröras av en framtida Östlig förbindelse.

24.500 grannar år 2030 = mer trängsel på kvarnholmsvägen & kommunikationerna

Befolkningen ökar till Befolkningsprognosen om att vi ska bli c:a 22.000 grannar 2030 måste därmed justeras upp med c:a 700 personer till på Finnberget och c:a 1.800 personer till i Gäddviken. Så vi blir 24.500 grannar 2030.

Därmed måste vi räkna med att prognosen för 27.000 fordon / dygn på Kvarnholmsvägen 2030 ligger närmare 30.000 fordon / dygn. Även trycket på kommunikationerna (buss 53, buss 402 och SjöVägen) lär bli ännu större.

Rådjur på Finnberget, Nacka
Rådjur på Finnberget (bild: Anna Larsson)

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: