Vilans skola kan tvingas riva skolpaviljong

Nacka kommun hotas nu av egna miljö- och stadsbyggnadsnämnden med vite om 250000 kronor om Vilan skolans skolpaviljong närmast Kvarnholmsvägen inte rivs senast 31 december 2024.

Vilans skola och förskola har 2006 uppförd en skolpaviljong intill Kvarnholmsvägen för att täcka ett tillfälligt utbildningsbehov i avvaktan på permanenta lösningar för skolverksamheten. Paviljongen skulle bara stå kvar till 2016 men förlängdes till och med 12 december 2021.

Skolpaviljongen står dock kvar på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas permanent. Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd ska 8 juni ta ett beslut. Läs mer

Vilans skola i Nacka - Västra Sicklaön
Första skolbyggnaden för Vilan (eller Hvilan) uppfördes i slutet av 1800-talet

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: