Rödlistade nordfladdermus upptäckt på Svindersberg

I veckan upptäckte nätverket Rädda Svindersberg med hjälp av en ultraljudsdetektor den rödlistade och fridlysta nordfladdermusen i det här hotade natur- och rekreationsområdet mellan Finntorp, Alphyddan och Svindersviken.

Nätverket Bevara Svindersberg har bildats våren 2021 i ett samarbete mellan grannar i Finntorp, Naturskyddsföreningen i Nacka och Nacka miljövårdsråd. Målet är att rädda denna stadsnära natur där Nacka kommun vill bygga c:a 500 bostäder, kontor och parkeringsgarage. Läs mer om Svindersberg…

Karta visar planerad bebyggelse på Svindersberg
Karta visar planerad bebyggelse på Svindersberg

Kommunens egen naturvärdesinventering gav Svindersberg klassningen höga naturvärden med förekomst av 50 s.k. naturvärdesträd och även ett 10-tal rödlistade arter, fridlysta arter eller signalarter, dvs arter som signalerar höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Fladdermöss ingen överraskning

2017, 2018, 2019 och 2020 undersöktes förekomsten av fladdermöss i och runt Ryssbergen. Då observerades nordfladdermus och dvärgfladdermus som mycket aktiva. Även vattenfladdermus, större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus noterades vid enstaka tillfällen.

2021 observerade nätverket Bevara Trolldalen! nordfladdermus, dvärgfladdermus och större brunfladdermus i Trolldalen. Det gjorde att Nacka kommun skrev i handlingarna inför samrådet för Henriksdalsbacken att en fladdermusinventering ska göras.

Många fladdermöss har upp till 50 kvadratkilometer stora revir. Grannar i Finntorp har också berättat om att de sett fladdermöss nattetid från sina balkonger. Naturvänner visste alltså att det måste finnas minst en fladdermusart på Svindersberg.

Nordfladdermusen är rödlistad och fridlyst

Nätverket Rädda Svindersberg lånade därför en ultraljudsdektektor från föreningen Rädda Hammarbyskogen och gav sig ut två nätter i rad för att efter skymningen spana efter fladdermöss.

Redan första kvällen har detektorn utslag runt klockan 22:30 i allén mot Värmdöleden. Eftersom ljuden ligger runt 30 kHz verkar det mest troligt att det är nordsfladdermusen som vi hittade.

Beståndet av nordfladdermus har minskat med c:a 27,5 % de senaste 21 åren. Sedan tidigare är alla fladdermöss fridlysta i hela Sverige men 2020 blev nordfladdermus också rödlistad som nära hotad.

Det är så klart möjligt att flera fladdermusarter lever på och runt Svindersberg. Så vi hoppas att Nacka kommun inför samrådet hösten 2022 gör en ordentlig inventering.

Ljud av nordfladdermus på Svindersberg

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: