Fortsatt exploatering av naturen runt Svindersviken

Nacka kommunfullmäktige röstade 15 maj mot förslaget att utreda om naturen runt Svindersviken inkl. Ryssbergen, Trolldalen & Svindersberg skulle kunna skyddas långsiktigt som naturreservat.

Naturen runt Svindersviken minskar successivt trots att höga natur- och rekreationsvärden har konstaterats. Följande naturområden exploateras:

  • Naturen på centrala, södra och östra Kvarnholmen är nästan helt borta.
  • Södra Finnberget ska exploateras inom en detaljplan som går på samråd denna och nästa höst.
  • Centrala och östra Trolldalen på Henriksdalsberget är reserverad för en möjlig dragning av Östra förbindelsen.
  • Västra Trolldalen har Alliansen och Miljöpartiet kommit överens om att exploatera inom detaljplanen för Henriksdalsbacken.
  • Naturen på Alphyddan har naggats i kanterna för att bygga tre studenthus.
  • Svindersberg i Finntorp ska gå på samråd denna höst.
  • C:a 25 – 30 % av Ryssbergen ska bebyggas.
Ja till nsturreservat tycker en granne från Kvarnholmen

Spridningskorridor hotas

Naturen runt Svindersviken är en s.k. spridningskorridor och viktig för att skyddade naturen i Nackareservatet, Kungliga Djurgården m.m. överlever.

Så även om Moderaterna påstår att de vill bevara halva Nacka grönt så förstör man alltså dessa spridningskorridorer som behövs för de befintliga naturreservaten.

Jag (Konstantin Irina) i talarstolen för en utredning

Miljöpartiet röstade mot förslaget

När det kom till omröstning var det bara Nackalistan, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vill utreda ett långsiktigt skydd. Alliansen, Socialdemokraterna och Mp röstade emot.

Största besvikelsen är att Miljöpartiet röstade mot utredningen. Man tyckte att inrättandet av ett naturreservat skulle vara för komplicerat.

Fast motionen handlar om att utreda om ett naturreservat kan inrättas…

Blev Mp lurade?

Nacka kommuns tjänstemän skriver i motionssvaret att det inte är möjligt att göra centrala och östra Trolldalen på Henriksdalsberget till ett naturresevat eftersom marken är reserverad för Östra förbindelsen.

Men Miljöpartiet har gått med på exploateringen av västra Trolldalen mot att man utreder ett skydd av centrala och östra delen.

Fast tjänstemännen har redan sagt att det inte går. Så antingen blev Mp lurade eller så är så skönmålar de att har sålt ut sig.

Rädda Ryssbergen!

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: