Bästa tiden att påverka Nacka-politiker nu när budgeten läggs för nästa år

Just nu jobbar den i minoritet styrande Alliansen i Nacka kommun på sin budget för 2024 och oppositionspartierna på sina skuggbudgetar. Det är bästa tiden för att försöka påverka politikerna.

Som ledamot för Nackalistan i kommunfullmäktige har jag frågat grannarna på västra Sicklaön i de olika grupperna för Kvarnholmen, Henriksdalsringen, Finnboda, Finntorp, Finnberget och Sickla på Facebook vilka satsningar de vill se nästa år.

Här kommer fem förslag som oftast nämns där jag kommer försöka få in så mycket som möjligt i Nackalistans skuggbudget:

1. Fritidsgårdar & fotbollsplaner för att hålla ungdomarna borta från bus

Många har tagit intryck från senaste årets skjutningar. Inte minst när ungdomar har varit inblandade.

  • Grannar på Kvarnholmen och i Finnboda påpekar att många ungdomar inte vill åka upp till fritidsgården på Henriksdalsringen. Det skulle alltså behövas en till fritidsgård, kanske i Havrekvarnen på Kvarnholmen?
  • Grannar på Henriksdalsringen vill se att kommunen stöttar Café Vy mer. Sanna och Mazoor har ett flertal gånger gjort försök att värma kommunen för deras idé på en ungdomsverksamhet på sommaren när fritidsgården har stängt.
  • Grannar i Sickla och på Alphyddan skriver att 2:ans fritidsgård vid Forum ligger alldeles för långt bort.
  • Många skriver om att det behövs fler 11-mannaspelplaner. En i Sickla och kanske så småningom en på Kvarnholmen eller i Finnboda.

“Med tanke på utvecklingen i samhället bör prioriteten ligga på de unga. Vi bör skapa mer platser för ungdomarna att träffas och umgås på. Tex på Kvarnholmen skulle det finnas plats för ett Allaktivitetshus med både intellektuella, kulturella och fysiska aktiviteter som leds av vuxna”, skriver Nils Johansson på Kvarnholmen.

“En fritidsgård. Blandning mellan Dieselverkstaden/Fryshuset och Södergården för barn/unga ca 9-16 år med möjligheter att pyssla/spela/spela band/kurser/hänga/café/kvällshäng mm( så slipper de hänga i centrum och Nacka Forum). Viktigt att det är även för yngre än de andra Fritidsgårdarna som är från 13”, skriver Katarina Björk på Facebook.

“För många år sedan fanns fritidsgård i Alphyddan som i många andra områden. De försvann så småningom….men att områden har en samlingspunkt ses som positivt”, skriver Soile Kurkaa på Facebook.

“Absolut idrottsytor. Är det möjligt att lägga ner byggnationer som ej är påbörjade såsom ”Wood City”? Vi klarar inte av trycket av fler byggnationer med ett helt omöjligt trafikläge. Jag är för expansion men ingen jag känner kommer frivilligt till Sickla köpcentrum, exempelvis, som det är redan nu då det är omöjligt att ta sig in och ut”, skriver Mia Bradelius på Facebook.

Fotbollsturnering på Henriksdalsringens innergård
Fotbollsturnering på Henriksdalsringens innergård

2. Mötesplatser för kultur & föreningslivet

Föreningslokaler, kulturlokaler, bibliotek… nämns ofta av grannar på Kvarnholmen, Henriksdalsringen och även på Alphyddan.

Att hänvisa folk till dyra lokaler på t.ex. Vilans skola eller Elite Hotel Marina Tower funkar inte för föreningar. Föreningen Kultur & Möten på Kvarnholmen hade tidigare försökt att värma kommunen för idén på någon slags kulturhus i nya Havrekvarnen.

“Kulturskolan, Biblioteken och idrotten för barn och unga. Fritidsgårdar och andra viktiga initiativ för barn och unga. Tänker på cafe vy som hade massa fina initiativ men inte fick fullt projektmedel. Hoppas att Nacka kan stötta den typen av verksamheter 2024”, skriver Maria Susanna Härenstam på Facebook.

Café vy på Henriksdalsberget
Café vy på Henriksdalsberget

3. Trafiken på Kvarnholmsvägen

Återkommande tema är även ökande trafiken på Kvarnholmsvägen. Rondellerna och utfarten från Kvarnholmsvägen till korsningen i Henriksdal skapar allt längre köer.

Otryggheten vid övergångsställen intill Vilans skola, Finnboda förskola och Ebba Brahe skolan nämns också.

“Trafiksäkerhet, tänker på Kvarnholmsvägen på Kvarnholmen mestadels. Trafikljus?”, skriver Charlotta Frenckner på Facebook.

“Hur mycket tid ska människor som behöver ta bilen eller bussen härifrån(/hem) till en plats bortom Kvarnholmsvägen, lägga på att köa? Det ka röra sig om en halvtimme extra i rusningstid nu. Och sedan när all bebyggelse på Henriksdalsbacken, längs Kvarnholmsvägen, södra Finnberget osv…”, skriver Malena Engsström på Facebook.

Bilkö på Kvarnholmsvägen mellan Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget
Bilkö på Kvarnholmsvägen mellan Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget

4. Natur & grönska

Många grannar är bekymrade över planerna att exploatera Trolldalen på Henriksdalsringen och Ryssbergen.

“Hitta alternativa områden för bostäder istället för park och naturområden där det redan är trångt för flora o fauna”, skriver Lars-Åke Fredberg på Facebook.

Samtidigt påpekar grannar på t.ex. Kvarnholmen att det saknas grönska och träd på norra kajen och Tre kronors väg. Nu tillkommer Havrekvarnstorget utan ett enda träd. Även ödelandet mellan Vilans skola och Finnboda hamn är inte omtyckt.

“Tänker på sittytan utanför kvarnen där det inte verkar bli mycket grönt. Kommer säkert att benämnas park”, skriver Rudi Bienert på Facebook.

“En säkert och trygg badplats på Kvarnholmen vore bra att bygga samt Mjölnarsvägens kajen borde ha flera träd/blommor. För mycket sten och betong”, skriver Roberto Munoz på Facebook.

Hissen Vertikalen mellan Kvarnholmens norra kaj och Munspelet
Hissen Vertikalen mellan Kvarnholmens norra kaj och Munspelet

5. Äldrevänligare stad: hiss, bussar & hundrastgård

Grannarna på Finnbodaberget vill fortfarande ha en hiss för att kunna ta del av stadslivet i Finnboda. Även tätare bussturer på buss 55 efterfrågas.

“Tyvärr byggs våra bostadsområden som öar och fortsätter att vara det långt efter att de är färdiga, att det saknas en hiss för pensionärerna ovanför ICA Finnboda är bara ett exempel jag tycker att det finns många”, skriver Niclas Carlsson på Facebook.

En äldre granne beskriver hur svårt det har blivit att rasta hunden nu när hundrastgården i Saltsjöqvarn har stängts. Nya hundrastgården på Kvarnholmen är för brant och likaså den befintliga på Henriksdalsringen.

“Nya hundgården på Kvarnholmen. Nej där släpper jag inte in mina två stora pudeldamer. Stor risk för benskador!!!! Brant sluttning och stora vassa stenklumpar ligger nedanför brantens ena del. Om hundar springer, leker och jagar varandra, finns stor risk för benskador. Henriksdalsbergets hundgård har samma problem med för stora höjdskillnader för en genomsnittligt aktiv hund”, skriver Mall Kriisa i ett e-mail.

Trappan ner från Finnbodaberget / Danvikshem mot Finnboda
Trappan ner från Finnbodaberget / Danvikshem mot Finnboda

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d