Så svarade partierna om en Österled via Finnboda & Henriksdal: 4 för, 2 mot, 2 vet inte

Min enkät till de 8 partierna i Nacka kommunfullmäktige om en Österled via Danvikshem, Finnboda, Henriksdalsberget och Svindersviken gav ingen klar skiljelinje mellan styrande Alliansen och oppositionen. Miljöpartiet och vänstern vill satsa på kollektivtrafik. Moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet och kristdemokraterna vill ha en Österled. Centern och Nackalistan har inte riktigt bestämt sig ännu.

Mina frågor till partierna i Nacka kommunfullmäktige

1. Stödjer ert parti bygget av Östra länken / Österleden? Svara med JA eller NEJ.

2. Berätta gärna med 4-5 meningar varför ert parti stödjer / stödjer inte bygget av Östra länken / Österleden.

3. Om ert parti stödjer bygget av Östra länken / Österleden, kommer ni också att stödja en möjlig dragning via Danvikshem – Finnboda – Henriksdalsberget – Svindersvik oavsett – konsekvenserna för boende under byggtiden (exempelvis höga bullernivåer och flytt av studentboende & Finnboda förskola) – och bestående konsekvenser (exempelvis permanent flytt av båtklubbar i Svindersviken, exploatering av skog på Henriksdalsberget / Trolldalen och högre bullernivåer på på/avfartsramp över Svindersviken)? Svara gärna med JA eller NEJ men utveckla era tankar kring konsekvenserna.

Moderaternas svar*

1. JA, vi vill ha Österleden, så fort som möjligt och därför satsar vår infrastrukturminister nu över 2 miljarder kronor på att projektera den.

2. Vi tycker att det är bra att Nacka och regionen växer, att nya företag vill växa och skapa jobb här. För att det ska vara möjligt behöver kommunikationerna förbättras. Om vi ska bli av med dagens köer så behöver vi både bygga ut kollektivtrafiken med tunnelbana och fler bussar och båtar, men också Österleden (där även kollektivtrafik kan gå). Vi vill leda trafiken runt innerstaden i stället för rakt igenom. Vi behöver en nord-sydlig förbindelse mellan Skeppsbron (dagens österled) och Rindöfärjan.

3. Vi vill ha Österleden i tunnel hela vägen, från Södra länken till Värtan/Ropsten, och inte i ytläge över Svindersviken. Därmed kommer också störningarna under både byggtid och när det är klart att minimeras.

*Mats Gerdau, ordförande i Nacka kommunfullmäktige, svarade via e-mail.

Socialdemokraternas svar*

1. Ja, men högsta prioritet för oss Socialdemokrater är utbyggd tunnelbana och förbättrad kollektivtrafik i närtid för alla som ska till jobb, studier och annat.

2. Vi får 80 tusen nya grannar per år i Stockholmsregionen, det motsvarar hela Skellefteå kommun som varje år flyttar hit. Vi vill minska bilåkandet per person kraftigt. Med den starka inflyttningen och med tanke på att det idag är väldigt trångt i Söderledstunneln och passagen vid Slussen behöver vi fler vägar för att ta oss till jobb och arbete. Tunnelbanans utbyggnad är det enskilt viktigaste infrastrukturprojektet i Stockholm för att stödja jobb och tillväxt. När nu tunnelbanan ska byggas ut till Nacka är det också rimligt att utreda behoven och förutsättningar för en östlig vägförbindelse.

3. Frågan har inte utretts och vi vill inte ge ett populärt löfte genom kategoriskt Ja eller Nej. Det finns stora nackdelar med dragning via Danvikshem som tas upp i frågan, men det kommer att behöva vägas mot de nackdelar och fördelar som andra dragningar skulle innebära. Vi ska bygga med så liten inverkan och störningsmoment som möjligt. Vi välkomnar en fördjupad analys som kan ge oss politiker möjligheten att ta ställning till ett eventuellt framtida projekt.

*Svaret kom via Facebook.

Kristdemokraternas svar*

1. Ja men inte vilken dragning som helst.

2. Behovet av en förbifart på östra sidan kommer att vara stort. En ringled behöver alla stor städer, så även Stockholm.

3. Vi har idag ingen aning om hur den slutligen kommer att dras. Det är långt till beslut och det kommer att vara ett par val till beslut så vi är inte redo att nu utan riktigt underlag ha en bestämd uppfattning.

*Jan-Eric Jansson, kommunalråd, svarade via e-mail.

Folkpartiets svar*

Här kommer våra svar:
1. JA, vi är för att Österleden ska byggas.

2. Trafiken från Nacka och Värmdö är idag tuff. Många har långa restider, vare sig man väljer att resa kollektivt eller med bil. Vi ser Österleden som en viktig del i hela Storstockholms infrastruktur, precis som Förbifarten. Vi stödjer båda dessa projekt.

3. Vi har ännu inte tagit ställning för eller mot en specifik sträckning. I dagsläget är det för tidigt att säga. Vi är dock medvetna om att det finns både skyddsvärd natur och aktiviteter som eventuellt kan komma att beröras. Likaså kommer naturligtvis en del buller och besvär uppstå under byggtiden. Vi menar att det här är ett så viktigt projekt att det inte kan undvikas. Nacka och Värmdö växer stadigt, och vi behöver helt enkelt både fler vägar och mer spår. Vi kommer göra vårt yttersta för att bygget ska gå så smärtfritt som möjligt för nackaborna, och i synnerhet de som bor i det berörda området.

*Svaret kom via Facebook.

Miljöpartiets svar*

1. NEJ vi stödjer inte Österleden eller Östlig förbindelse som det kallas numera.

2. Den kommer att leda till fler bilar, mer trängsel, mer buller och mer avgaser d v s mer koldioxidutsläpp. I november 2012 lämnade Miljöpartiet in en motion till riksdagen med förslaget att: Avbryta planeringen av nya motorvägar i Stockholmsregionen. Massbilismen i städerna måste minska. Dels för att ökat bostadsbyggande snarare kräver pengar och plats till kollektivtrafik, dels för att vardagslivet i staden blir trevligare med färre bilar. Miljöpartiet föreslog i motionen att planeringen för nya Stockholmsmotorvägar som Förbifart Stockholm och Österleden avbryts, och att mångmiljardbeloppen i stället satsas på modern kollektivtrafik.

*Åsa Marnell, språkrör för mp Nacka, svarade via Facebook.

Vänsterpartiets svar*

1. NEJ det gör vi inte.

2. Att bygga motorleder för att på så sätt öka biltrafiken är en förlegad idé. Både med tanke på utrymmet och klimat- och andra miljöaspekter måste en betydligt större del av transporterna i våra storstadsområden ske med kollektivtrafik. De pengar som Österleden kostar ska istället användas till förbättringar av kollektivtrafiken. Förutom kraftig utbyggnad av olika kollektiva trafikslag, såväl buss, båt som tunnelbana, måste avgifterna sänkas väsentligt. På sikt vill vi göra kollektivtrafiken avgiftsfri.

3. Vi stödjer ju inte leden men generellt anser vi att det är viktigt vid alla byggen att ta största möjliga hänsyn till de boende.
För Henriksdalsområdet föreslår vi en ringlinje Hammarby sjöstad – Henriksdal – Finnboda – Kvarnholmen – Sickla med moderna trådbussar. Vi vill ha kollektivtrafik på den kommande Kvarnholmsbron.

*Agneta Johansson svarade via Facebook messenger.

Nackalistans svar*

Det blir svårt för Nackalistan. Vi har inte processat detta eftersom det inte har kommit ngt konkret förslag ännu. Vi har ingen representant i MSN-nämnden om frågan har varit uppe där. Det är en komplicerad fråga som vi behöver ett underlag för att kunna ta ställning till på ett bra sätt.

*Christina Ståldal svarade på Facebook.

Centerpartiets svar*

Vi har stor inflyttning till Stockholm och Nacka. Om något år beräknas Nacka passera 100.000 invånare och det kommer sedan fortsätta att stiga när Nacka bygger stad på Västra Sicklaön. Det ställer verkligen krav på omfattande satsningar på trafiklösningar. Centerpartiet prioriterar lösningar för kollektivtrafik, med bla tunnelbana, fler bussar, pendelbåtar och cykel och förstår att vi behöver bra trafikflöden till och runt staden för alla trafikslag. Centerpartiet är inte emot bilar men utsläppen. Ny teknik ger mer miljövänligare bilar och bussar.

Inom Centerpartiet finns delade meningar om byggandet av Österleden. Diskussioner pågår inom partiet på vilket sätt de ökande trafikströmmarna ska mötas upp i den långsiktiga trafikplaneringen. Ett byggande av Österleden är ett omfattande projekt som måste föregås av flera djuplodande utredningar. Miljökonsekvenser, teknik och sträckning måste utredas och diskuteras ordentligt och en hållbar finansiering måste tas fram.

Om frågan om Österleden är av avgörande betydelse för dig och du vill rösta på en kandidat som kommer att driva en viss linje – är det bäst att kontakta våra kandidater med deras personliga inställning till Österleden.

*Svaret kom via Facebook.

image

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: