Kolla på 3D-modell av framtida Nacka stad i Henriksdal med 2.000 nya bostäder

3D-modell av Nacka bygger stad i Henriksdal, Henriksdalsberget, Finnboda, Henriksborg och Danvikshem

Nacka kommun har byggt upp en 3D-modell av hur framtida bebyggelsen med c:a 2.000 bostäder och därmed upp till 5.000 nya grannar kommer att se ut. Kolla hur du påverkas av förtätningen runt Henriksdalsberget, Henriksborg, Finnboda, Saltsjöqvarn och Danvikshem. Det ena står klart: Henriksdals mer lantliga karaktär ersätts med Nacka stad.

Generellt

  • Radikal förtätning: Det sker en radikal förtätning på vissa håll med över 50 nya hus och flerbostadskomplex med upp till 2.000 bostäder och kontor, därmed minst 5.000 nya grannar;
  • Trafikökning: Trafikmängden på Kvarnholmsvägen och därmed buller ökar drastiskt pga inflytt till Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda respektive bro mellan Kvarnholmen och Nacka Forum. “Kvarnholmsvägen som löper genom programområdet är starkt trafikerad och medför trafikbuller” (citat från nacka.se). Vilans skola och Finnboda förskola flyttas bort från vägen. Vi borde ställa krav på samrådsmötet på trafikbegränsningar, bullerskydd och skyddade övergångsställen.
  • Allmänna kommunikationer: Buss 402 och buss 53 kommer att vara hopplöst fullsatta redan vid starthållplatsen. Trots förstärkning från SjöVägen lär nya trafikmedel behövas. Byggherrar tvingas av Nacka kommun att betala ett bidrag till utbyggnaden av tunnelbanan till Sickla köpkvarter som ligger 1 km längre bort. Vi borde ställa krav på samrådsmötet på bättre planering av allmänna kommunikationer.
  • Natur: Det blir mindre natur och mer fragmenterat. Framförallt naturen till vänster och höger om Kvarnholmsvägen, skogen mellan Henriksdalsberget och Gäddviken (s.k. Trolldalen) och skogen mellan Finnboda och Danvikshem (s.k. Engelska parken) kommer att nötas. Vi borde kräva på samrådsmötet att åtminstone Trolldalen står kvar i sin helhet.
  • Affärer: Underlag för dagens ICA-butiker på Henriksdalsberget och Finnboda ökar men i Saltsjöqvarn kommer att uppstå behov för ett mindre centrum också;
  • Samhällsfunktioner: Förtätningen innebär att en hel del samhällsfunktioner (fritidsgård, skola, apotek, bankomat, sporthall, bibliotek, museum, större vårdcentral etc.) skulle behövas för att skapa stadskänsla. Vi borde ställa krav på samrådsmötet på ny skola, ett litet kulturcentrum med sporthall och bibliotek, samt större vårdcentral.
  • Utsikten: Många grannar på Henriksdalsberget kommer att gå miste om en utsikt mot Stockholm, Inloppet och skog. Vissa grannar på Danvikshem och Henriksborg kommer också att ha en ändrad utsikt mot Nacka-hållet. Vi borde ställa krav på samrådsmötet på lägre bebyggelse när utsikten skyms.

Här kommer planerad bebyggelse bostadsområde för bostadsområde som dessutom har numrerats av mig i 3D-modellen.

3D-modell av Nacka bygger stad i Henriksdal, Henriksdalsberget, Finnboda, Henriksborg och Danvikshem

Henriksdalsberget

Över 1000 arter är beroende av eken. I Trolldalen på Henriksdalsberget finns många unga ekar som är runt 100 år gamla.
Över 1000 arter är beroende av eken. I Trolldalen på Henriksdalsberget finns många unga ekar som är runt 100 år gamla.

Mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen byggs bostäder och kontor i tre rader, trots att Henriksdalsberget “utgör en karakteristisk siluett i stadsbilden” (citat från nacka.se):
(1) Ett tiotal punkthus (ibland två och två) närmast Henriksdalsringen som kan skymma utsikten för grannar i Brf Utsikten 1-35 samt några i Brf Henriksdalshöjden;
(2) C:a 7 bostadskomplex närmast Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken;
(3) Fyra högre punkthus mellan (1) och (2);
(4) En byggnad tillkommer på Henriksdalsringens torg som nästan knyter ihop Brf Svindersvik med Brf Utsikten 1-35. Hoppas torgkänslan inter går förlorat;
(5) En byggnad placeras mellan hundrastgården och Brf Svindersvik;
(6) En stor byggnad placeras mellan Brf Utsikten och Henriksdalsbacken som kan skymma utsikten mot Danvikshem, Trolldalen och Kvarnholmen;
(7) En tredje del av skogen Trolldalen skövlas för fem mindre och tre större bostadskomplex. När Nacka kommun för två år sedan ville ha synpunkter om utvecklingen av Henriksdal svarade många att de vill ha kvar skogen på Henriksdalsberget men det verkar ha “gått åt skogen” med den avsiktsförklaringen;
(8) Någon slags hiss eller bana mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen verkar inplanerat; Annars borde vi kräva det på samrådsmötet.

Saltsjöqvarn & Henriksborg

Kontorhuset Henriksborg
Kontorhuset Henriksborg från 1800-talet på Västra Finnbodavägen

(9) DanvikCenter blir ett gigantiskt komplex med tillbyggnader på dess innergård, längs med Kvarnholmsvägen, i slingan mot Hästholmsvägen och dagens parkering mot Henriksdals station;
(10) Kontorshuset Henriksborg får tillbyggnader mot Hästholmsvägen och mot Henriksborgs radhusområde men tegelbyggnaden från slutet av 1800-talet verkar behållas. Om inte så borde vi kräva det på samrådsmötet.
(11) Största delen av skogen mellan Kvarnholmsvägen och Henriksborgs radhusområde ersätts av fyra långa flerbostadshus – alltså inget torn;

Finnboda & Danvikshem

Danvikshem, seniorhuset och "engelska parken" sedda från Finnberget
Danvikshem, seniorhuset och “engelska parken” sedda från Finnberget

(12) Vilans skola rivs och ersätts av tre bostadskvarter och antagligen en ny skola som kommer att placeras längre bort från Kvarnholmsvägens buller bakom kyrkogården;
(13) Ödekyrkogården står kvar orört;
(14) En del av “Engelska parken”, alltså skogen mellan Danvikshem och Finnboda skövlas för att bygga två mindre hus. Inom planeringen av nya hus i anslutning till Danvikshem lovade man att inte röra Engelska parken;
(15) Finnboda förskola och studentvillorna rivs och ersätts med (16) fyra bostadskvarter och antagligen en ny förskola placeras längre bort från Kvarnholmsvägens buller;

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

3 reaktioner till “Kolla på 3D-modell av framtida Nacka stad i Henriksdal med 2.000 nya bostäder”

  1. Hemskt att se. Särskilt Vilan som de vill riva, trollskogen och tillbyggnaderna på Henkan. Hoppas folk går ihop sig och stoppar en del av det, om man inte vill ha ett nytt liljeholmen. Minns när de dunkande ner Henriksdalsskolan. Andan förvann och det blev aldrig sig självt på Henkan igen.

  2. Innebär det man inte längre planerar för en upplagsplats för maskiner m.m. inför en eventuell Östra länken?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d