Planprogrammet i Henriksdal: Nyckelbiotopen Trolldalen exploateras trots hundratals synpunkter

Enbär i skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken - Danvikstull

Skriverierna i Nacka Värmdö Posten och Mitt i Nacka om att nyckelbiotopen Trolldalen i Henriksdal mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken inte kommer att exploateras stämmer tyvärr inte. Skogen kommer att exploateras lika mycket. Bebyggelsen har bara flyttats runt.

Hundratals grannar skrev på om att bevara naturen

Under samrådet för planprogrammet för Henriksdal för att bygga upp till 1.900 lägenheter i naturområden runt Henriksdal, Finnboda, Henriksborg och Saltsjöqvarn hade Nacka kommun fått in mer än 480 synpunkter.

Runt 400 av dessa samt över 800 underskrifter i en namninsamling handlade bl.a. om att inte bygga i naturen, och här främst inte i Nyckelbiotopen Trolldalen. Läs mer om synpunkterna.

Sedan dess har tjänstemän på Nacka kommun jobbat med att göra ett nytt förslag som beaktar synpunkterna som har kommit in. 6 december presenterades nya förslaget för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Där tyckte främst styrande Alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet) och Vänsterpartiet om nya förslaget medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna (ingår också i Alliansen) och Nackalistan argumenterade för att en större del av Trolldalen borde bevaras.

Trolldalen exploateras också i nya förslaget

Så här ser Trolldalen idag enligt Google Maps med Henriksdalsbacken (brunt), Kvarnholmsvägen (blått), Svindersvikstrappan (rosa), stup (gult) och branta backar (ljusrosa):

Nyckelbiotopen Trolldalen med vägar, stup och branta backar

Nedanför syns förslaget som presenterades under samrådet 2016 och som fick över 400 synpunkter och 800 namn emot sig. Som du ser placerade kommunen lamellhus längs med Henriksdalsbacken, 3 kvarter längs med Kvarnholmsvägen samt två kvarter uppe på krönet. Därtill kommer 2 bilvägar som korsar Trolldalen.

Trolldalen-forslag-2

Nedanför syns förslaget som m, kd, c, l, s och v röstade igenom 6 december 2017. Kommunen flyttade de två kvarteren från krönet till en nu uppblåst bebyggelse vid Kvarnholmsvägen och Henriksdalsbacken.

Trolldalen-forslag-3

Fördelarna är att

  • det nu finns en sammanhängande naturyta på krönet som inte korsas av bilvägar. En eloge till alla politiker och tjänstemän som har gjort det möjligt.
  • krönet med Trollstigen mellan Henriksdalsbacken och utsikten över Svindersviken samt barnens blå och gröna stenar inte exploateras.

Nackdelarna är att

  • lika mycket yta av Trolldalen exploateras.
  • mer än 50 % av skogstäckta ytan (krönet har ju inte speciellt mycket träd) bebyggs.
  • mest värdefulla delen av Trolldalen skövlas. “I västra delen överväger äldre tall och här finns inslag av värdefulla döda träd av både tall och lövträd. Tallticka förekommer på en handfull träd och även svart praktbagge förekommer att döma av färska gnagspår”, står det i kommunens egen inventering av Trolldalens naturvärden.
  • ingångar till Trolldalen göms bakom bebyggelse och kanske därför inte uppfattas som lättillgänglig.
  • gröna utsikten för grannar på Henriksdalsringen, seniorbostäderna bakom Danvikshem och Finnboda försvinner.

Vad kan vi göra?

Planförslaget för Henriksdal är inte juridiskt bindande. Det vill säga att bebyggelsen kan både utökas och smalas av när detaljplanerna presenteras. Det betyder att vi nästa år

  • blir bjudna till ett samråd för detaljplanen där vi kan återigen lämna synpunkter, ha namninsamlingar, synas i media och påverka tjänstemän och politiker.
  • kan rösta i kommunalvalet hösten 2018 enligt hur politikerna har röstat i nämnder och kommunfullmäktige.
  • kan överklaga detaljplanen om vi anser att våra synspunkter inte har tagits i beakt.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: