Miljöpartiet vill skjuta upp exploateringen av Trolldalen & kräver istället att hissen tidigareläggs

Frosttäckta klippor i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget

Miljöpartiet i Nacka har reagerat på många grannars chock när de fick läsa att nyckelbiotopen Trolldalen mellan Finnboda, Svindersviken och Henriksdalsringen ska skövlas trots två namninsamlingar, 480 synpunkter under samrådet och stöd från sex partier (fp, s, mp, v, nl och sd) i kommunfullmäktige.

Annonsera här på bloggen

Alliansen (m, c & kd) i Nacka kommun hade efter synpunkterna från boende och föreningar varken lagt ner planerna eller minskat på exploateringsgraden utan endast flyttat planerad bebyggelse från krönet till kanterna vid Henriksdalsbacken och Kvarnholmsvägen.

Ljusrosa och gula ytorna visar hur 50 – 70% av skogstäckta delen av Trolldalen ska bebyggas

Miljöpartiet kräver nu att Nacka kommun

  • Skjuter upp exploateringen av Trolldalen så att alternativ och synpunkter kan utredas.
  • Tidigarelägger byggandet av en hiss mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen nedanför Henriksdal station.

Läs mer i Mitt i Nacka om hur mp försöker rädda Trolldalen.

Vintervy över Trolldalen

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: