8 december: Demonstration för Trolldalen, Rysbergen & Svindersberg utanför Nacka stadshus

Standsvandring i Henriksdal för att förstå var Nacka kommun vill förtäta

8 december, kl 15-16 är du välkommen till Nacka stadshus för att göra din röst hörd mot planerade exploateringen av naturen runt Svindersviken: Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

Trots alla bevis på en pågående klimatkatastrof och hotet att många arter kommer dö ut har Nacka kommun planer på att exploatera c:a 17,7 ha skogsmark (8000 – 9000 träd) runt populära Svindersviken:

  • Trolldalen mellan Henriksdalsringen och Finnboda – samråd feb/mars 2022
  • Ryssbergen mittemot Kvarnholmen – samråd har redan hållits
  • Svindersberg mellan Finntorp och Alphyddan – samråd hösten 2022
Karta över nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka mellan Kvarnholmvägen / Finnboda i norr, Gäddviken i öst, Svindersviken i syd oh Henriksdalsringen i västSå vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper
Dra i spaken! Till vänster är det Trolldalen och Henriksdalsbacken idag. Till höger är hus Alliansen vill exploatera skogen.

Samling 8 december kl. 15:00 utanför Nacka stadshus – gör din röst hörd!

Vi som vill att Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg ska vara kvar samlas klockan 15:00 utanför Nacka kommunhus för att visa för politikerna i stadshuset att vi är måna om dessa pärlor runt Svindersviken.

Det kommer folk i alla åldrar, med olika politiska åsikter och från hela Nacka och Stockholm. Välkommen!

Nacka stadshus ligger på Granitvägen 15. Du kan åka hit kommunalt med exempelvis buss 402 och 71 men även med bussarna som stannar vid Nacka Forum varifrån det bara är några minuter till stadshuset.

Tidsplan för exploateringen av Trolldalen

Här kommer en ungefärlig tidplan för hur projektet kommer att fortskrida:

  • Februari 2022: Boende, bostadsrättsföreningar, miljöorganisationer och myndigheter har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

  • 2022: Kommunen igenom synpunkter, sammanställer dessa och gör eventuella ändringar.

  • September 2022: Kommunalval där Alliansen (m, kd, l och c) troligtvis vinner igen i Nacka.

  • Kvartal 2-3 2023: Detaljplanen antas i Kommunfullmäktige.

  • Kvartal 2-3 2023: Boende och miljöorganisationer överklagar.

  • Kvartal 2-3 2024: Byggstart

  • 2031: Bostäderna är inflyttningsklara

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: