Avstängningen av gång- och cykelvägen i Finnboda & vid Danviksbron debatterades i kommunfullmäktige

Gång- och cykelvägen nedanför Danvikshem stängs av i ett år. Passagen under Danviksbron i två år. Detta trots att gående och cyklister ska prioriteras under byggtid.

Som jag tidigare skrev så kommer det populära gång- och cykelstråket mellan Kvarnholmen och Danvikstull att stängas av

Det strider helt mot Nackas trafikföringsprinciper under byggtid som säger att fotgängare och cyklister ska ledas igenom och prioriteras under byggtid.

Gång- och cykelvägen mellan Kvarnolmen och Danvikstull (grönt) stängs av nedanför Danvikshem (lila) och vid Danviksbron (orange).

Interpellation om gång- och cykelvägen

Jag (Nackalistan) ställde därför i en interpellation om gång- och cykelvägen för att höra mer om hur Nacka kommun har ansträngt sig att i förhandlingar med Stockholms Vatten och Avfall respektive Trafikkontoret avkräva att man lever upp till Nackas trafikföringsprinciper.

Peter Zethreus, ordförande i Natur- och trafiknämnden (Moderaterna), gav ett bra svar om att man inte riktigt har lyckats försvara Nackas trafikföringsprinciper men att det har gjorts försök. Som anledning nämns att man inte är markägare eller att det rent praktiskt inte går.

Mitt anförande om avstängda gång- och cykelvägen i Nacka kommunfullmäktige (10:03 – 12:11)

Inte bara rekreationsstråk

Peter Zethreus kallas gång- och cykelvägen för ett rekreationsstråk. Jag kontrade med att vägen används lika mycket för att ta sig till pendelbåtarna, jobb, skola, vårdcentral och livsmedelsbutik.

En anledning är att buss 53 ersattes med buss 55 mellan Henriksdal och Finnberget. Bussen har endast 2-3 avgångar i timmen som inte sällan är försenade eller inställda.

En annan anledning är att många boende undviker Kvarnholmsvägen med ökande trafikmängder upp till 24.000 fordon / dag år 2030, buller, avgaser och osäkra övergångsställen.

Polisen gjorde hastighetskontroller i oktober 2022. Under de 20 minuterna som kontrollerna pågick bötades fem fordonsförare som körde snabbare än gällande 30 km / h. Kvarnholmsvägen syns också i olycksstatistik.

Kreativa lösningar och bättre förhandlingstaktik

När det gäller passagen under Danviksbron vill projektet ta hundrastgården, infarten till Saltsjöqvarn och gång- och cykelvägen i hospitalsparken i anspråk.

Nacka kommun ingår i samfälligheten som förvaltar dessa ytor. Här finns det en enastående chans för kommunen att förhandla fram en alternativ gång- och cykelväg. Kanske på eller nedanför Bageriberget under tiden som Saltsjöbanan är avstängd.

Positivt är här att det ännu finns tid att försöka hitta en lösning, något som också Peter Zethreus har signalerat.

När det gäller passagen nedanför Danvikshem, för övrigt en gång- och cykelväg som Nacka kommun vill ta över ansvaret för, fick många boende ringa kommunen och Stockholms Vatten och Avfall för att påminna om överenskommelsen att passagen ska vara öppen så mycket som möjligt.

Alternativa passager som erbjuds mars 2023 – juni 2024, bl.a. över en trappa + bilväg + brant backe, vittnar om att vi saknar respekt för olika medborgares fysiska förutsättningar.

Även här borde kommunen förhandla fram lösningar med ramper, gångbroar och öppna passager på helg och under sommaren.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: