Reningsverkets avgasrör pekar inte längre mot Trolldalen

Avgasrör från Henriksdals reningsverk i Trolldalen

En positiv nyhet om att Henriksdals reningsverks avgasrör tidigare stod i och pekade mot Trolldalen: Det har åtgärdats nu!

Jag skrev tidigare om hur ett antal gigantiska metallrör som leder bort gaser och damm från utökningen och moderniseringen av Henriksdals reningsverk har ställs upp i nordvästra hörnan av Trolldalen närmare Vilans skola.

Avgasrör från Henriksdals reningsverk i Trolldalen
Avgasrör från Henriksdals reningsverk i Trolldalen

Där skadade avgaserna markvegetationen och träden samtidigt som folk började undvika hörnan pga dålig lukt, buller och ett otroligt blås. Vilans skola & förskola brukade ta hit barnen för att bygga kojor och ägna sig åt pedagogiska lek. Avgaserna är troligtvis inte hälsofarliga.

Stigen och kojan intill avgasrören i Trolldalen
Stigen och kojan intill avgasrören i Trolldalen

Min anmälan till miljöenheten vid Nacka kommun och Stockholms Vatten och Avfall samt många e-mail från boende har hjälpt. Avgasrören har nu flyttats närmare reningsverkets verksamhet och pekar inte längre mot Trolldalen och lilla gångstigen där från Vilans skola.

Avgasrören från Henriksdals reningsverk pekar inte längre mot Trolldalen
Avgasrören från Henriksdals reningsverk pekar inte längre mot Trolldalen

Skadorna på gräs, blåbärsbuskar, ekar m.m. kommer troligtvis att läka av sig själv.

Eken i Trolldalen har blivit grå från avgaserna
Eken i Trolldalen har blivit grå från avgaserna

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: