Reningsverkets avgasrör pekar inte längre mot Trolldalen

Avgasrör från Henriksdals reningsverk i Trolldalen

En positiv nyhet om att Henriksdals reningsverks avgasrör tidigare stod i och pekade mot Trolldalen: Det har åtgärdats nu!

Jag skrev tidigare om hur ett antal gigantiska metallrör som leder bort gaser och damm från utökningen och moderniseringen av Henriksdals reningsverk har ställs upp i nordvästra hörnan av Trolldalen närmare Vilans skola.

Avgasrör från Henriksdals reningsverk i Trolldalen
Avgasrör från Henriksdals reningsverk i Trolldalen

Där skadade avgaserna markvegetationen och träden samtidigt som folk började undvika hörnan pga dålig lukt, buller och ett otroligt blås. Vilans skola & förskola brukade ta hit barnen för att bygga kojor och ägna sig åt pedagogiska lek. Avgaserna är troligtvis inte hälsofarliga.

Stigen och kojan intill avgasrören i Trolldalen
Stigen och kojan intill avgasrören i Trolldalen

Min anmälan till miljöenheten vid Nacka kommun och Stockholms Vatten och Avfall samt många e-mail från boende har hjälpt. Avgasrören har nu flyttats närmare reningsverkets verksamhet och pekar inte längre mot Trolldalen och lilla gångstigen där från Vilans skola.

Avgasrören från Henriksdals reningsverk pekar inte längre mot Trolldalen
Avgasrören från Henriksdals reningsverk pekar inte längre mot Trolldalen

Skadorna på gräs, blåbärsbuskar, ekar m.m. kommer troligtvis att läka av sig själv.

Eken i Trolldalen har blivit grå från avgaserna
Eken i Trolldalen har blivit grå från avgaserna

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: