M driver på om Autobahnbygge via Finnboda alt. Kvarnholmen

Östlig förbindelse

Östlig förbindelse dammar Nacka Moderaterna av inför varje val – billeden som ska gå via Danvikshem, Finnboda alt. Finnberget & Kvarnholmen samt Henriksdal – ett projekt som riskerar att påverka vår livskvalitet.

Östlig förbindelse utreddes 2017 i s.k. Sverigeförhandlingen. Förhandlingarna avbröts eftersom Stockholm stad sade nej till en medfinansiering. Trafikverket hade dessutom inte förbindelsen med i sin nationella plan.

Flera dragningar för Östlig förbindelse – alla genom våra trakter i Nacka

Ett alternativ för Östlig förbindelse som Trafikverket tittade på går i en bergtunnel under Nationalstadsparken på Djurgården och Saltsjön. Därefter fortsätter Österleden via Kvarnholmen, Finnberget och Henriksdalsberget inklusive Trolldalen.

Det andra alternativet för Östlig förbindelse använder sig av en sänktunnel under Nationalstadsparken på Djurgården och Saltsjön. Därefter fortsätter Österleden via Danvikshem, Finnboda och Henriksdalsberget inklusive Trolldalen.

Östlig förbindelse via Danvikshem / Finnboda alternativt Finnberget / Kvarnholmen och sedan Henriksdal
Östlig förbindelse via Danvikshem / Finnboda alternativt Finnberget / Kvarnholmen och sedan Henriksdal

Kommer Östlig förbindelse att gå i en tunnel?

Trafikverkets ursprungliga plan för Östlig förbindelse var att billeden skulle gå i en tunnel i Nacka. Men egentligen är inte ens det säkert.

Mattias Qvarsell (Socialdemokraterna, Henriksdalsberget) frågade Moderaterna i Stockholm stad för någon vecka sedan om de vill ha Österleden i en tunnel eller ovanför mark eller på viadukter. “Det är inget vi har låst ännu”, var svaret.

Moderaterna svarar om Östlig förbindelse på Facebook
Moderaterna svarar om Östlig förbindelse på Facebook

Kommer bygget av Österleden att störa om den går i en tunnel?

Det här är ett gigantiskt projekt som kommer att påverka oss även om Österleden dras i en tunnel. Det är därför mycket mark i våra trakter har reserverats i decennier som ett riksintresse för Östlig förbindelse:

 • Marken mellan Danvikshem och Saltsjön.
 • Marken i Finnboda där förskolan ligger och student- och etableringsboendet låg.
 • Centrala delen av Trolldalen (50 – 60 %), egentligen den delen som kommunen inte vill / kan bygga bostäder i.
 • Innersta delen av Svindersviken inklusive Gäddvikens Seglings Sällskap och Svindersviks båtklubb.

Under och efter byggtiden blir det störningar av större kaliber:

 • Upprättande och användning av arbetstunnlar.
 • Arbeten under marken – sprängningar, grävarbeten…
 • Mellanlagring av jord och sten, möjligtvis stenkross.
 • Avtransporten av jord och sten.
 • Etableringsanläggningar för personalen, maskiner och materiell.
 • Evakuering av båtklubbar, skolor och lägenheter.
 • Avspärrning av vägar och ytor i närmiljön.
 • Avverkning av centrala delar av Trolldalen.
 • På- och avluftstorn.

Oavsett om man är för eller emot projektet så kommer vi behöva ta ställning till de negativa konsekvenserna på vår närmiljö under och efter byggtiden.

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: