Befolkningsprognos för Kvarnholmen, Henriksdal, Finnboda & Saltsjöqvarn: 25.000 personer år 2030

I väntan på SjöVägen vid Nybroplan

I början av 2017 har jag i samband med Nacka kommuns planprogram för Henriksdal & skogen Trolldalen estimerat att befolkningen på Kvarnholmen, Finnboda, Finnberget, Saltsjöqvarn och Henriksdal kommer att växa från dagens 7.000 till c:a 22.000 personer 2030. Men nu måste den siffran höjas pga att nya planprogram har dykt upp sedan dess.

Enligt den nya prognosen blir vi närmare 25.000 grannar respektive 27.000 potentiella resenärer fram till 2030. Det motsvarar en tillväxt på 260 %. Därmed blir vår lilla halvö lika stor befolkningsmässigt som Härnösands, Höganäs eller Söderhamns kommun.

Befolkningsprognos 2030 för Kvarnholmen, Finnboda, Finnberget, Henriksdalsberget och Saltsjöqvarn i Nacka
Skrolla ner för att läsa fotnoter.

Trafik, kommunikationer, natur & skolor

Befolkningstillväxten följer Nacka kommuns översiktsplan att skapa en tät stad på befintliga natur- & rekreationsområden men även redan bebyggd mark på Västra Sicklaön. Det är i sig inget problem men det gör att

  • Trafiken på Kvarnholmsvägen kommer att öka ännu mer än från dagens 9.000 fordon / dygn till 27.000 fordon / dygn år 2030 med buller, avgaser, luftburna partiklar, framkomlighetsproblem, osäker skolväg för barnen etc. Läs mer.
  • Trängseln på buss 53, buss 402 och SjöVägen kommer öka även om turtätheten justeras. Det saknas spårbunden trafik. I Sjöstaden argumenterade Stockholm stad med att de är 30.000 personer för att få dit framtida blå linjen. Läs mer.
  • Vägen till natur- och grönområden som inte är gräsmatta eller park kommer bli lång (typ Nyckelviken?). En ökande befolkning behöver rekreationsområden som Trolldalen för att må bra.
  • Skol- och förskoleplatser kommer inte att räcka till, även om utökningar är inplanerade. När Finnboda förskola och Vilans skola och förskola rivs kommer nya med betydligt mindre skolgård att byggas – något som kommunen har fått kritik för. Läs mer.

………………………………………………..

Källor

1 Folkmängd per nyckelkodsområde (xls)
2 Antal bostäder som ska byggas på Kvarnholmen (3.500) x 3 personer per hushåll = 10.500 personer,
3 Antal personer som bor idag på Finnberget + planprogrammet för branta backen mot Kvarnholmsvägen (250 bostäder x 3 personer per hushåll = 750 personer)
Antal bostäder som ska byggas i Finnboda (700) x 3 personer per hushåll = 2.100 personer.
5 Antal bostäder som ska byggas där LAN-huset står idag + antal bostäder som ska byggas där Operans och Dramatens ateljéer står idag = 750 bostäder x 3 personer per hushåll = 2.250 personer
Antal invånare i området december 2015 (1.520) + antal bostäder i planprogrammet för Danvikshem (160) + antal bostäder i SLG-huset (20) x 3 personer per hushåll + antal bostäder i GOMAN-huset (20) x 3 personer per hushåll = 1.800 personer. Inte inräknat NCCs planer på att bebygga Bageriberget.
7 Antal bostäder som ska byggas i Henriksdal (1.700) x 3 personer per hushåll = 5.100 personer.
8 Antal arbetsplatser på Kvarnholmen (1.000) + antal arbetsplatser i Henriksdal (1.000) = 2.000 personer.
9 Nacka kommun redovisar inte antal invånare i Gäddviken för sig.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

3 reaktioner till “Befolkningsprognos för Kvarnholmen, Henriksdal, Finnboda & Saltsjöqvarn: 25.000 personer år 2030”

  1. Stämmer. Men det kanske är mer troligt att ett hushåll har tre personer. I Sjöstaden räknade man också med två pensionärer per hushåll men det blev barndamiljwr istället.

  2. Du räknar med tre personer per hushåll. Det verkliga antalet är två. Så då kan du räkna om det hela och hamnar på snarare runt 18000. Dvs glesare än innerstaden.

  3. Är det bara på Västra Sicklahalvön tillhörande Nacka kommun det finns mark att bygga på? Är det meningen att fullständigt förgöra intrycket av att Stockholms vatteninlopp är bland de mest unika som finns på denna sida ekvatorn? Sign. Oförstående Stockholmare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: