Villa Agneshill vid Saltsjöbanans station i Sickla

Villa Agneshill på Sjötorpsvägen 3 ovanför Saltsjöbanans station i Sickla byggdes 1898. Det är dock osäkert om det har varit en stinsbostad.

Var ligger villa Agneshill?

Villa Agneshill (Sicklaön 115:4.1) ligger på Sjötorpsvägen 3 med Saltsjöbanans stationsmiljö och Värmdövägen mot norr, Sickla köpkvarter mot väst, fyra sekelskiftsvillor mot öst och Atlashuset mot syd. Villa Agneshill syns dock bäst från norr, alltså Finntorp och Svindersberg.

Villa Agneshill sedd från bänkarna nedanför Svindersberg / Finntorp
Villa Agneshill sedd från bänkarna nedanför Svindersberg / Finntorp

Topografiskt ligger huset tillsammans med faluröda villa Tomtebo från 1903 och ytterligare tre villor på Sjötorpsvägens höjdrygg. Huset omges av äldre lövträd som bildar en trädgårds- eller parkliknande miljö.

Ännu på 1950-talet sträckte sig villornas tomtar fram till Kyrkviken innan Järlaleden drogs.

Villa Agneshills rusticerade sockel med stenmurar och trappa upp
Villa Agneshills rusticerade sockel med stenmurar och trappa upp

Hur ser villan ut?

Villa Agneshill håller sig ännu till den lekfulla schweizerstilen i trä som var populär under 1800-talets andra hälft. Även villa Kullen vid Svindersvik gård har byggts i stilen medan tornvilla mellan Alphyddan och Finntorp håller sig till en stramare stil.

Agneshill bjuder på:

  • Siluettrika takarkitektur med uppstickande detaljer, takkupor och takvinklar;
  • Detaljrika paneler;
  • Rusticerad sockel;
  • Tornliknande trapphus på östra gaveln.
Många detaljer i villa Agneshills tak
Många detaljer i villa Agneshills tak

Varför kallas villan för stinsbostaden?

Huset byggdes 1898 och är troligtvis Sjötorpsvägens äldsta hus. Men vi vet inte riktigt vem som ritade huset och på uppdrag av vem.

Det är osäkert om stinsen vid Nacka station verkligen bodde här. “Några belägg för att huset verkligen har haft den funktionen har inte kunnat hittas i samband med denna utredning”, skriver tidigare kommunantikvarien Johan Aspfors i Byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse i Planiaområdet (Nacka kommun, maj 2013).

Men att det ursprungligen fanns två lägenheter i huset tyder på en personalbostadsfunktion. Även utformningen verkar vara representativ och därmed värdig en stationsbyggnad.

I Villa Agneshill bodde från 1950-talet och in på 1980-talet personal som arbetade på Nacka Värmdö-bussarna.

Nacka station är snart ett minne blott när Saltsjöbanan upphöjs
Nacka station är snart ett minne blott när Saltsjöbanan upphöjs

Villa Agneshills framtid

Den i minoritet styrande Alliansen i Nacka kommunfullmäktige håller på att göra västra Sicklaön till tät stad. Så även denna del av Nacka.

Saltsjöbanan ska höjas upp för 1,2 miljarder. Nacka stationshus transporteras bort till Igelboda. Hela stationsmiljön kommer försvinna. Däremot vill SL bygga en “låda” intill dagens stationsområde.

Villa Agneshill kommer i samband med detta att döljas av tågbron som byggs när Saltsjöbanan höjs upp.

I programmet för Planiaområdet (Nacka kommun, 2016) verkar kommunen vilja exploatera klippan som Sjötorpsvägen ligger på. Villa Agneshill och villa Tomtebo ska finnas kvar men de andra tre trävillornas framtid är osäker. Även skogsdungen mot öst kommer försvinna.

Så vill Nacka kommun förtäta Sjötorpsvägen inom programmet för Planiaområdet
Så vill Nacka kommun förtäta Sjötorpsvägen inom programmet för Planiaområdet

Konstantinos Irina – det är jag som skriver!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetssajten sedan 2007 heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen.

Sedan hösten 2022 är jag också ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige där jag kämpar för de lokala frågorna som hamnar i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken Trolldalen, Ryssbergen, Svindersberg, östra Kvarnholmen & södra Finnberget borde bli naturreservat.

2. Trygga våra barns framtidsäkra skolvägarna vid Kvarnholmsvägen och i Henriksdalsbacken när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora generösa skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägenbygg om vägen och korsningen, ge seniorerna vid Danvikshem en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget, fixa cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen, öppna upp strandpromenaden i Finnboda

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet & bevara Nackas kulturmiljöer – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, erbjud föreningslivet med billiga lokaler, stötta Café Vy på Henriksdalsringen, riv inte / flytta historiska hus som Nacka station och disponentbostaden i Finnboda…

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: