SKB får uppdraget av Nacka kommun att skövla nyckelbiotopen Trolldalen

Nacka kommun har trots två namninsamlingar med c:a 1600 signaturer och drygt 480 synpunkter på planprogrammet för Henriksdal gått vidare med planen att skövla c:a 50 % av nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken (500 söder om Södermalm) för att bygga bostäder.

Fortsätt läsa ”SKB får uppdraget av Nacka kommun att skövla nyckelbiotopen Trolldalen”

Flygfilm över Henriksdalsbacken

I samband med att Nacka kommun erbjuder Henriksdalsbacken till byggherrar för att bygga bostäder har en film spelats in till YouTube från en luftballong eller flygplan.

Kommunen vill om 0 – 4 år bygga bostäder i backen där det idag står bl.a. Henriksdalsbergets hundrastgård och en grön kil med framförallt tallar, ekar, siren och enträd.

Grannar i Finnboda fixade tillfällig trappa till Henriksdalsberget

Turerna med buss 53 mellan Finnberget respektive Finnboda till ICA-butiken på Henriksdalsberget är glesa på dagen och obefintliga på kvällen. Fortsätt läsa ”Grannar i Finnboda fixade tillfällig trappa till Henriksdalsberget”

Inget behov för cykelväg på Henriksdalsvägen?

Cykel- och gångvägen samt övergångsstället från affärscentrumet på Henriksdalsvägen till Henriksdalsbacken är avstängd.
Fortsätt läsa ”Inget behov för cykelväg på Henriksdalsvägen?”

DN tror att Västra Sicklaön kan bli del av Stockholms innerstad

Dagens Nyheter förutspår att tunnelbanan till Nacka kan göra Västra Sicklaön en del av Stockholms innerstad där det kommer att byggas 10.000 till 15.000 nya bostäder på övergiven industri- och hamnmark. Fortsätt läsa ”DN tror att Västra Sicklaön kan bli del av Stockholms innerstad”

Polisen söker vittnen till misshandel på Henriksdalsringen

HENRIKSDALSBERGET | Polisen söker en kvinna som har varit vittne till att en person misshandlades kraftigt i Henriksdalsbacken den 20 maj 2012 kring klockan 17:30. Fortsätt läsa ”Polisen söker vittnen till misshandel på Henriksdalsringen”

Lista över pågående och vilande stadsbyggnadsprojekt på Västra Sicklaön

19 planerade, pågående och vilande stadsbyggnadsprojet som berör Henriksdal, Kvarnholmen, Finnboda, Saltsjöqvarn eller Henriksborg finns med i Nacka kommuns lista. Fortsätt läsa ”Lista över pågående och vilande stadsbyggnadsprojekt på Västra Sicklaön”

Gatorna på Västra Sicklaön klassificerade

Nacka kommuns Teknikska nämnd har hösten 2011 formulerat en vägstrategi för gatorna i förnyelseområden som Finnboda och Saltsjöqvarn. Meningen är att jobba mot en bättre framkomlighet för t.ex. buss, avfallshämtningsfordon, räddningstjänst, transporter med mera. Fortsätt läsa ”Gatorna på Västra Sicklaön klassificerade”

Tufft benpass i Henriksdalsbacken

HENRIKSDALSBERGET | Att Henriksdalsberget mot Svindersviken används flitigt av klättrare, Henriksdalstrappan av bergsklättraren Robin Trygg inför bestigning av Mount Everest, Trolldalen av Järla Orientering och och Henriksdalsbacken av longboard-gäng har vi hört tidigare. Nu har en bloggare lagt upp ett benträningsprogram för Henriksdalsbacken. Fortsätt läsa ”Tufft benpass i Henriksdalsbacken”

Behövs en snabbare väg mellan Finnboda och Henriksdalsberget?

Staketet efter gångtunneln i Henriksdalsbacken mot Kvarnholmsvägen har i veckan saboterats. Det restes av Nacka kommun i samband med att man fixade gångtunneln och vägen mot viadukten över Kvarnholmsvägen. Fortsätt läsa ”Behövs en snabbare väg mellan Finnboda och Henriksdalsberget?”